Team

Prof. Dr. Frank Asbrock

Prof. Dr. Frank Asbrock

Direktor des ZKFS, Wissenschaftliche Leitung

Telefon: +49 371 531-31678
E-Mail: frank.asbrock@zkfs.de

M.Sc. Jennifer Führer

M.Sc. Jennifer Führer

Stellvertretende Direktorin des ZKFS; Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Telefon: +49 371 531-34027
E-Mail: jennifer.fuehrer@zkfs.de

Deliah Bolesta_sw_bea

Dr. Deliah Bolesta

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

E-Mail: deliah.bolesta@zkfs.de

Aaron Bielejewski_sw_bea

Dr. (des.) Aaron Bielejewski

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

E-Mail: aaron.bielejewski@zkfs.de

Rowenia Bender_sw_bea

M. Sc. Rowenia Bender

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

E-Mail: rowenia.bender@zkfs.de

M.A. Claas Pollmanns

M.A. Claas Pollmanns

Assoziierter wissenschaftlicher Mitarbeiter

Telefon: +49 371 531-32609
E-Mail: claas.pollmanns@zkfs.de